ANUNT – post DIRECTOR

Consiliul de Administrație al Societății Administraţia Pieţelor Focşani  S.A., cu sediul în Focşani, Str. Piaţa Moldovei, nr.1, anunță  organizarea  selecției candidaților pentru ocuparea funcției de Director al societății, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016. I. Citește mai mult…