Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

SOCIETATE

Administraţia Pieţelor  Focşani S.A. a fost înfiinţată prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 201/05.08.2010 ca urmare a
reorganizarii serviciului public  Administraţia Pieţelor Municipiului
Focşani,  având ca acţionari Municipiul Focșani, prin Consiliului Local
al Municipiului Focşani şi Transport Public S.A. Focșani.
Societatea
noastră administrează patrimoniul public şi privat aparţinând Unităţii
Administrativ Teritoriale a Municipiului Focşani, în baza Contractului
de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de
administrare, întreținere și exploatare a piețelor agro-alimentare din
Municipiul Focșani, aprobat prin HCL Focșani nr.252/2010.
Administraţia
Pieţelor Focşani S.A. este o societate a cărei activitate principală
este focalizată pe asigurarea serviciilor publice de întreţinere,
modernizare, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare din
municipiu. Obiectul de activitate principal, conform CAEN este
“Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract”, cod 6832.

Societatea gestioneaza activitatea ce se desfasoara în perimetrul următoarelor pietele  agroalimentare din municipiul Focșani :

–    Piaţa MOLDOVEI – piaţă de tip mixt
–    Piaţa SUD  – piaţă de tip mixt
–    Piaţa OBOR – piaţă de tip mixt

PIAȚA MOLDOVEI

PIAȚA DE TIP MIXT

PIAȚA SUD

PIAȚA DE TIP MIXT

PIAȚA OBOR

PIAȚA DE TIP MIXT

Sari la conținut