Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Administraţia Pieţelor Focşani S.A.

Administraţia Pieţelor  Focşani S.A. a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 201/05.08.2010 ca urmare a reorganizarii serviciului public  Administraţia Pieţelor Municipiului Focşani,  având ca acţionari Municipiul Focșani, prin Consiliului Local al Municipiului Focşani şi Transport Public S.A. Focșani.
Societatea noastră administrează patrimoniul public şi privat aparţinând Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Focşani, în baza Contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a piețelor agro-alimentare din Municipiul Focșani, aprobat prin HCL Focșani nr.252/2010.
Administraţia Pieţelor Focşani S.A. este o societate a cărei activitate principală este focalizată pe asigurarea serviciilor publice de întreţinere, modernizare, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare din municipiu. Obiectul de activitate principal, conform CAEN este  “Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract”, cod 6832.

 

 

   

 

Sari la conținut